Skrifberyming 47

Skrifberyming 47

Die Here sal ons seën,
en Hy sal ons behoed.
Die Here sal sy aanskyn
altyd oor ons laat straal
en ons genadig wees vir ewig.
Hy sal sy aangesig oor ons verhef
en aan ons gee sy vrede.
Amen, Amen.