Skrifberyming 30

Skrifberyming 30

1.  Hy 't my die lewenstroon getoon
wat voortkom uit die hoë troon
van God en van die La, vanwaar
dit vonkel soos kristal so klaar.

2.  En in die middel van die straat,
in altyd blye en frisse staat,
aan weerskant van die lewenstroom,
staan juigendgroen die lewensboom.

3.  In vaste kringloop ommegaand,
gee hy sy vrug van maand tot maand.
Sy blad, wat nooit in onmag kwyn,
is vir die volke 'n medisyn.

4.  Vervloeking is daar dan nie meer;
die troon van God is by hul weer
en van die Lam. Hul sal Hom sien,
en al sy knegte sal Hom dien.

5.  Sy Naam sal nie in glorie taan,
maar blinkend op hul voorhoof staan.
En nag, wat somber skadu sprei,
is daar nie meer: dit is verby.

6.  Geen lamp of son is nodig meer:
hul lamp en son is God die Heer.
Hul sal ná smaad en druk en stryd
as konings heers in ewigheid.