Pretoria

Leraar: 
Ds. HH (Erik) van Alten
 Telefoon: 
0661033436
Sendelinge: 
Ds. JA (Hannes) Breytenbach
Teologiese opleiding
 Telefoon: 
0834147053
 Eredienste: 

Oggenddiens: 9h30
Aanddiens: 18h30
Winter Aanddienste (Junie tot Augustus): 17:30

 Kerk Adres: 

Fratesweg 775
Rietfontein
Pretoria

(ingang in 28ste laan, Rietfontein)

 Kontakpersone: 
Skriba
Johannes de Vries
 Telefoon: 
0836792015
Kerkkantoor
Louise Ros
 Telefoon: 
0640159932

Video streaming: 
Youtube

Leuse
Ecclesia Christi Fluctuat Non Mergitur
Hoe hoog die branders ook mag slaan - die Kerk van Christus sal nooit vergaan.

Van Huis tot huis en Mededelingsblad
Die "Van Huis tot huis" is ons weeklikse gemeenteblaadjie met die "Mededelingsblad" wat een keer per maand (op die eerste Sondag van die maand) in die plek daarvan verskyn.  Indien u die blaaie per e-pos wil ontvang, stuur 'n e-pos aan: vgk-mededelingsblad+subscribe@googlegroups.com

Audio argiewe / erediens opnames
http://audioargief.vgk.org.za/vgkpretoria/

Preek groep vir die elektroniese verspreiding van preke
https://groups.yahoo.com/neo/groups/vgkpta_preke/info