Die Vrye Gereformeerde Kerk

Die VGKSA wil 'n Christelike kerk wees. Ons begeer om in alles te lewe ooreenkomstig die Heilige Skrif wat ons as die onfeilbare Woord van God aanvaar.

Hierdie inligtingstuk is geskryf om die kerk en sy lidmate aan u bekend te stel.

Ons is elkeen lid van die liggaam van Christus. Ons is almal stene in sy kerk, saamgevoeg suiwer deur die genade en liefde van God! Ons hoop dat hierdie ‘n middel mag wees vir die vestiging en verstewiging van kontak met kerke, sowel as individuele Christene.

Sodat hulle volkome een kan wees… (Johannes 17:23)

Nuus
Konferensie oor die wese van 'n kerkverband