Pretoria - Maranata

Leraar: 
Ds Pieter Boon
 Telefoon: 
0825317819
Sendelinge: 
Ds P Kgatle
Soshanguve-Suid/Oos
 Telefoon: 
0794053936
Ds GF Mnisi
Nellmapius
 Telefoon: 
0762272010
Ds BA Matlaela
Soshanguve-Suid
 Telefoon: 
0732419963
Brother R Ramphabana
Soshanguve F4
 Telefoon: 
0685311962
 Eredienste: 

In Pretoria-Maranata
Oggenddiens 10:00vm
Aanddiens 17:30nm

Video 'streaming' https://www.youtube.com/@vgkmaranata6770/streams

LET OP DIE VOLGENDE SPESIALE REёLINGS VIR KERKDIENSTE IN 2024//2025

Gesamentlike eredienste met die VGK PRETORIA vanaf 15de Desember 2024 tot die 5de Januarie 2025, in die kerkgebou van VGK Pretoria. (Fratesweg 775, Rietfontein, Pretoria. Ingang 28ste laan.) Video 'streaming' is moontlik op : http://stream.vgk.org.za:8000/

 Kerk Adres: 

Koekoekweg 1518
Bergtuin
(GPS: S 25 42.052 E 28 16.331)

 Kontakpersone: 
Voorsitter van die kerkraad
Br Wim Hofsink
 Telefoon: 
0834551212
 E-pos: 
Skriba van die kerkraad
Br Freek van der Meer
 Telefoon: 
0839568359
Kerkkantoor
Sr Helga de Vente
 Telefoon: 
0671982870

KERKBLAD

Dit is die gemeenteblad wat elke twee weke elektronies verskyn en deur die Kerkkantoor versorg en administreer word. Indien u graag 'n kopie van hierdie uitgawes wil ontvang kan u ‘n e-pos stuur aan VGKˍKerkblad+subscribe@googlegroups.com