Artikel 11 - Die Godheid van die Heilige Gees

Ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan; dat Hy nie gemaak of geskep of gebore is nie maar van albei slegs uitgaan; dat Hy in orde die derde Persoon van die Drie-eenheid is; dat Hy van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid as die Vader en die Seun is; dat Hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer.

Gen. 1:1; Heb. 1:3, 11:3; Joh. 1:3; Ps. 33:6; Jer. 32:17; Mal. 2:10; Joh. 1:3; Joh. 16:26; Ps. 104; Amos 4:13; Joh. 14:16,26.