Mamelodi 2024

Vind hieronder die verslae wat tydens Sinode Mamelodi 2024 bespreek sal word.