Sinode Belhar 2021

On this page you will find information regarding Synod 2021 of the Free Reformed Churches in South Africa, convened by the Free Reformed Church of Belhar.

Hier vind u inligting oor die Sinode 2021 of the Vrye Gereformeerde Kerke in Suid Afrika, saamgeroep deur die VGK Belhar.

Aanhangsel: