Moet nooit die basiese beginsels van die Evangelie ontgroei nie

Predikant: 
Ds J Bruintjes
Gemeente: 
Kaapstad
Datum: 
2023-11-19
Teks: 
1 Korinthiërs 15:1-11
Preek Inhoud: 

Hier is julle nou, gereed om voor die kerk en voor God te staan en jou geloof in die openbaar te bely.  'n Openbare verklaring dat die Drie-enige God van jou doop jou God is deur Jesus Christus.

Op ’n dag soos vandag, is dit altyd goed om alles tot die kernfeite te vereenvoudig.  Wat is die kern wat lewe gee aan die res?  Wat is dit wat jou soggens motiveer om op te staan?  Wat is dit wat jy in die preek wil hoor wanneer jy kerk toe kom?  Waarvoor kom jy kerk toe?  Wat red jou?  Wat gee betekenis aan die gewone alledaagse lewe?  Wat verander alles?

Dit is die vrae wat Paulus hier beantwoord wanneer hy die kerk in Korinthe uitdaag en wys dat dit belangrik is hoe hulle elke dag leef – want dit is die alledaagse lewe waarvoor ons geskape is.  Lewe in die liggaam is belangrik en het ewige betekenis – want Jesus is opgewek!

Daar is ’n ewigheid.  Daar is ’n “happily ever after”.  Maar net omdat Christus opgewek is. Want dit beteken sy dood is vir jou ‘n werklikheid, sy dood is werklik joune, sodat sy lewe vandag joune kan wees.

 

Moet nooit die basiese beginsels van die Evangelie ontgroei nie:

1. Die Evangelie is van eerste belang

2. Die Evangelie draai om Jesus Christus

3. Die Evangelie verander jou

 

Die Evangelie is van eerste belang

BROEDERS, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het.  Laat ek julle vandag daaraan herinner, jong mans en vroue, wat die belangrikste is.  Die Evangelie wat aan jou verkondig is.  Die Evangelie waarop jy vandag “amen” sê terwyl jy uitreik en Christus deur die geloof aanneem.

Dit is hierdie Evangelie wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word... Jy ontvang eers die goeie nuus en dan staan jy daarin – en daardeur is jy gered en word jy gered.  Die Evangelie verklaar jou nie net regverdig nie, dit maak jou ook heilig.

Die Evangelie is die enigste plek om te staan in hierdie wêreld.  Die enigste plek wat jou absolute sekuriteit sal bied.  Die enigste plek wat jou vrede sal bied.  Die enigste plek waar die golwe jou nie sal oorweldig nie.  Dit is die enigste plek waar jy redding sal vind.

Hoekom?  Want buite hierdie Evangelie is daar sonde, vernietiging en die dood.  Daar word hard gestrewe om iemand te wees, maar niemand kry dit ooit reg nie.

Die evangelie van sosiale media sê jy kan wees wie jy wil wees – maar in jou hart weet jy dis ’n leuen, en ’n lugkasteel. 

Die evangelie van verbruikerswese sê vir jou dat as jy genoeg verdien om genoeg te koop en jy kry die kar saam met die huis, en ’n paar vakansies, sal jy tevrede wees. Dit is jammer dat mense dikwels moet wag totdat hulle dit het om te besef hoe leeg dit is om dit te glo.

Die evangelie van die Weste is: jou identiteit is jou god.  Wat jy ook al dink en sê, word aanvaar.  Vryheid is om te leef volgens wie jy is.  Maar dit lei tot gebroke verhoudings aangesien jy van ander verwag om te aanbid wie jy sê jy is.

Dan is daar die evangelie van ander wêreldgodsdienste wat sê God sal jou seën as jy dit of dat doen, maar hulle laat jou altyd wonder of dit genoeg is.  Verlossing word gevind in hoe goed jy is.  Dit is die evangelie van die sterk God, aan daardie mense wat sterk is.

In watter evangelie staan jy?  Daar is net een wat werklik goeie nuus is.  Slegs een wat jou lewe sal verander.  Slegs een Evangelie wat sin maak vir ’n gebroke mensdom.  Daar is net een Evangelie waar ons nie na God toe kom nie, maar Hy kom na jou toe.  Daar is net een Evangelie wat in die werklike geskiedenis betyds uitgewerk word.  Daar is net een Evangelie wat sin maak van die hele lewe – wat pas by die werklikheid, en die hele skepping.

Dit is die Evangelie van ons Here Jesus Christus – God in die vlees – wat swak was, verag is en gekruisig is, sodat die swakstes, die mees veragte, mees desperate en gebroke mense hulle hoop in Hom kan vind.  Dit is ’n Evangelie waarin jy kan staan.  Glo jy dit?  Dit is waar.  Hou daaraan vas.  Volg Hom.  Gryp sy hand, hou Hom vas.

Soos Paulus sê: as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo het.  Prediking vind plaas.  Dit is nie die woord van mense nie, maar van God.  Het jy die begeerte om daaraan vas te hou?  Stap jy weg terwyl jy dit steeds vashou?  Hou dit naby jou.  Soos jou geliefde.  Dit is jou lewe.

Die sondige natuur, die wêreld en die prins van die duisternis sal probeer om jou vingers van Christus los te ruk, en sal probeer om jou minder afhanklik van Hom te maak, of jou dit ten minste laat glo.

Dit is hoekom dit so belangrik is dat jy steeds aan hierdie gepredikte Woord herinner word.  Die prediking van die Woord draai om Christus, net soos die sakramente jou aan Hom en sy werk moet herinner.  Waaraan hou jy vas?  Jou eie lewe, jou koninkryk, jou toekoms, jou familie?  Of aan Hom – terwyl jy in Hom alle dinge het?

Luister na wat C.S. Lewis sê:

“Your real self will come when you are looking for Him.  Does that sound strange?  The principle runs through all life from top to bottom.  Give up yourself, and you will find your real self.  Lose your life and you will save it…  Submit to death, death of your ambitions and favorite wishes every day and death of your whole body in the end: submit with every fiber of your being, and you will find eternal life.  Keep back nothing.  Nothing that you have not given away will ever be really yours.  Nothing in you that has not died will ever be raised from the dead.  Look for yourself, and you will find in the long run only hatred, loneliness, despair, rage, ruin, and decay.  But look for Christ and you will find Him, and with Him everything else thrown in.”

En waarna is jy veronderstel om te kyk, te glo en in te staan?  Die Evangelie.  Dit is die middelpunt van die kerk, die middelpunt van jou lewe, die middelpunt van die hele mensdom; inderdaad, dit is die middelpunt van die heelal.  Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het.  En wat is dit?

 

Die Evangelie draai om Jesus Christus

dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte.  Daar het jy dit.  Vanaf Genesis 3:15 tot Jesaja 53, tot Openbaring 4-5 gaan dit oor die Lam wat geslag is; vanaf die Pasga tot die Nagmaal.  Die Skrif is vol van die boodskap van plaasvervangende versoening.

Of die feit dat iemand ons plek ingeneem het.  So baie mense sal vir jou sê dat Christus dalk as ’n martelaar gesterf het – Hy was ’n goeie man, maar op die ou end het dit nie veel beteken nie.  Maar Christus se dood was nie net ’n dood van ’n goeie eerste-eeuse mens nie.  Christus se dood was geen toeval nie.  Christus se dood was plaasvervangend.  Hy was die Lam waarna elke lam vooruit gewys het.  Sy dood was anders as dié van martelaars. Dink net vir ’n oomblik aan sy angs in Getsemane, terwyl soveel martelare hul dood met kalmte tegemoet gegaan het, selfs ’n gevoel van vreugde.  Nie Christus nie.

Soos Edwards skryf: “His sorrow and distress which his soul then suffered, arose from that lively, and full, and immediate view of that cup of wrath; God the Father set the cup down before Him, for Him to take it and drink it.  ….  The thing that Christ's mind was so full of at that time was, without doubt, the same with that which his mouth was so full of: it was the dread which his feeble human nature had of that dreadful cup, which was vastly more terrible than Nebuchadnezzar's fiery furnace.  He had then a near view of that furnace of wrath, into which he was to be cast; he was brought to the mouth of the furnace that he might look into it, and stand and view its raging flames, and see the glowing of its heat, that he might know where he was going and what he was about to suffer.  This was the thing that filled his soul with sorrow and darkness, this terrible sight as it were overwhelmed him.  For what was that human nature of Christ to such mighty wrath as this?  It was in itself, without the supports of God, but a feeble worm of the dust, a thing that was crushed before the moth, none of God's children ever had such a cup set before them, as this first being of every creature had.”

Hy was die enigste Seun van God wat vir ons sondes sou sterf.  Dit is waaroor die hele Skrif gaan: hoe kan ’n sondige gebroke mensdom vrede by God vind – deur Jesus Christus wat volgens die Skrif vir ons sondes gesterf het.

Maar die Evangelie eindig nie daar nie – Hy het nie net ons sonde weggeneem nie – maar Hy het ons dood gesterf om die dood van binne-uit te oorwin!  Vers 4 sê: en dat Hy begrawe is.  Ja, Hy is begrawe in ’n graf wat nie sy eie was nie – want Hy het in jou graf ingeloop.  Sodat, wanneer jy na die graf gaan, dit sy lewe sal wees wat jy in volheid sal geniet.  Die dood is nie die einde nie.  Dit sal ’n vurk in die lewenspad wees – want jou lewe is Christus se lewe.

Hierdie dinge staan sentraal.  Lewensveranderend.  Dit is hierdie dinge wat die belangrikste is.  Hoe so?  Jy hoef nie voor te gee nie, maar jy kan bely dat jy sonde doen.  Jy lewe nie in die lig van die dood nie – sodat jy alles hoef te spaar vir aftrede nie.  Nee, jy lewe in die lig van die ewigheid, en doen alles wat jy kan om skatte in die hemel bymekaar te maak.  Jy weet ’n biljoen jaar op ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde sal nie lank genoeg wees om die grootsheid van God se liefde op ’n nuwe hemel en nuwe aarde in te drink nie.  Dit sal maar ’n asemteug wees.  Dus, in hierdie lewe sal jy daardie reis begin, om daardie liefde te ervaar deur sy Woord, sy kinders en sy skepping. En laat daardie liefde na almal rondom jou oorvloei.

Dit is hier waar die Evangelie verkondig word.  En wat is daardie Evangelie?  Dit is nie net vryheid van sonde nie, maar die ewige lewe.  Ware vlees en bloed, nuwe skeppingslewe.

... en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte; en dat Hy aan Céfas verskyn het; daarna aan die twaalf.  Wat beteken dit?  Dit beteken dat die opstanding die rede vir alles was.  Hy het gesterf, sodat Hy opgewek kon word en ons saam met Hom.  As die opstanding nie waar is nie, is niks waar nie.  Dan is daar geen werklike toekoms nie, geen werklike lewe nie.  Maar as die opstanding waar is, dan sal die skepping vernuwe word, geregtigheid sal geskied.  Alle dinge sal reggestel word.  Pyn en lyding het betekenis.  Dan het die nuwe skepping begin – en in die hemel sit die begin van daardie nuwe skepping in die ware Persoon van die eerste-eeuse Jood uit Nasaret – ons God en Here Jesus Christus.

Dit is die ware lewe, dit is geskiedenis – dit is jou geskiedenis.  Hy praat van menslike geskiedenis.  Hy sê moenie ’n blinde sprong van geloof neem nie.  Dit is nie wat jy moet doen nie, en hopelik is hierdie belydenis nie ’n blinde geloofsprong nie.  Nee, hierdie belydenis moet gebaseer word op werklike feite.  Historiese feite.  Soos die feite van die Romeinse Ryk, of die Tweede Wêreldoorlog, of hierdie dag.

Paulus vertel die mense van sy tyd: as julle nie wil glo nie, gaan praat dan met hulle.  Soos hy sê: Daarna het Hy verskyn aan oor die vyfhonderd broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het.  Die hele wêreldgeskiedenis, die hele kosmos draai om die lewe, dood en opstanding van hierdie Persoon, wie se heerskappy jy vandag bely.  Paulus sê: gaan praat gerus met hulle!

En ons lees vanoggend die woorde van iemand wat Hom persoonlik ontmoet het.  Die opgestane Here en Verlosser.  Soos ons lees: Daarna het Hy verskyn aan Jakobus; daarna aan al die apostels; en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene.  Daardie “ek” is die apostel Paulus self, wat hierdie boek geskryf het.  En die Evangelie en hierdie Persoon het hom so drasties verander dat hy skaars vergelykbaar is met die persoon wat hy voorheen was.

 

Die Evangelie verander jou!

Paulus erken wie hy was voordat hy die Here Jesus Christus ontmoet het: Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het.  Hy het ’n 100 km/h in die verkeerde rigting gehardloop.  Dit is die teenoorgestelde van alles wat hy nou is.  Moet nooit sê dat iemand te ver gegaan het om gered te word nie.  Want sodra jy dit sê, verraai jy iets oor jouself – dat jy dink dat jy nie te ver gegaan het om gered te word nie.  Om die Evangelie te verstaan bring ontsaglike nederigheid.  ’n Geaardheid van die minste wees.  ’n Begrip dat, as dit nie vir genade was nie, jy niks sou hê nie.  Dit is genade en genade alleen dat jy vandag hier staan.  En as jy dit verstaan, dan verander dit jou; jy staan verstom, en jy soek meer.  Jy wil dit vir ander vertel.

Soos Paulus sê: Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie. Soewereine genade doen iets aan ons.  Dit verander ons.  Hoe meer en hoe dieper ons in hierdie genade groei, hoe meer verander ons.  Jy hoef nie te verander om hierdie genade te ontvang nie; jy ontvang hierdie genade om te verander.  Hoe het jy die meeste verander?  Is dit nie deur liefdevolle verhoudings nie?  Dink aan hoe jou ouers of jou vriende jou beïnvloed het, of jou huweliksmaat.  Jy het nie verander om ’n verhouding met hulle te hê nie, jy het verander omdat jy ’n verhouding met hulle gehad het.  Dit is hoe God jou verander.  Jy verander nie om ’n verhouding met Hom te hê nie, jy verander omdat jy in ’n verhouding met Hom is.

Dit is hoekom ‘n heilige lewe nie die belangrikste is nie, maar die Evangelie – wat altyd sal lei tot ’n heilige lewe.  Hoe kan jy nie verander as Christus jou lewe is nie?  Elke dag.  Elke uur.  In jou gedagtes, jou aksies, jou woorde.  Christus oorheers – sy liefde oorweldig jou, sy genade oortuig jou.  Paulus het tot op hierdie stadium niks gesê oor wat hy gedoen het nie; dit gaan alles oor wat God in Christus gedoen het.

Dit beteken nie jy kan agteroor sit en ontspan en die rit geniet nie!  Glad nie – maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.

Julle staan hier as gevolg van sy genade, vanweë sy belofte.  Moet dit nooit uit die oog verloor nie.  En bly altyd in die pad van die rivier van hierdie genade staan!  Hierdie rivier van genade is die verkondiging van die Evangelie, die Woord van God wat julle ontvang het en waarin julle staan.  Kom plaas jouself elke week weer in die pad van God se Woord, van sy gepredikte Woord.  Bestudeer dit, alleen en saam met die kerk.  Leer dit aan ander en deel dit.

En leef dit uit!  Wys aan die wêreld hoe groot die genade van God in jou lewe is!  Gee jou lewe, hou niks terug nie!  Want dit is hierdie Woord wat verkondig word, en hierdie Woord wat geglo word. Soos hy sê: Of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo.

Ek eindig met die woorde van hierdie mooi Engelse lied:

“There is one Gospel where hope is found
The empty tomb still speaks
For death could not keep my Saviour down
He lives and I am free
Now on my Saviour, I fix my eyes
My life is His and His hope is mine!
For He has promised I, too, will rise
I stand in the Gospel of Jesus Christ

And in this Gospel the church is one
We do not walk alone
We have His Spirit as we press on
To lead us safely home
And when in glory still I will sing
Of this old story that rescued me
Praise to my Saviour, the King of life
I stand in the Gospel of Jesus Christ

And when in glory still I will sing
Of this old story that rescued me
Praise to my Saviour, the King of life
I stand in the Gospel of Jesus Christ.”

Amen.