Die liefde van jou hart bepaal die rigting van jou lewe

Predikant: 
Ds J Bruintjes
Gemeente: 
Kaapstad
Datum: 
2020-08-16
Teks: 
Mattheus 6: 19 - 24
Verwysing: 
Bergpredikasie
Preek Inhoud: 

Met die volgende twee preke gaan ons kyk na skatte en vertroue.  As God jou skat is, kan jy op Hom vertrou.  Dit vloei mooi voort uit die Onse Vader.  In die eerste drie bedes bid ons dat ons Hom ons skat sal maak, en Sy Koninkryk bo alles en Sy wil bo alles, en die volgende drie bedes spreek van vertroue op Hom te vertrou om ons te beskerm, te vergewe en te voed.  Hier word ons dus aangemoedig om God bo alles as skat te bewaar, vers 19-24.  Vertroue is dan `n natuurlike uitvloeisel van die skat waarvan Jesus ons vertel in vers 25-34.

 

Die  liefde van  jou hart bepaal die rigting van jou lewe:

1.    Waarin investeer jy?

2.    Is jou oë gesond?

3.    Wie is jou meester?

 

Waarin investeer jy?

Jesus sê: Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op aarde, waar mot en roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie.”  Wat bedoel Hy?  Die werkwoord bymekaarmaak dui hier op 'n voortdurende proses.  Hy sê hou op met wat jy doen.  Jou hart moet verander  om te fokus op dinge wat blywende waarde het, op 'n belegging wat `n opbrengs sal lewer.  Jesus het ons vertel watter dinge die Vader in die hemel sal beloon. Dit is diegene wat dinge doen nie om deur mense gesien te word nie, maar deur hul Vader in die hemel. Vir wie of waarvoor leef jy uiteindelik?  Ons almal het doelwitte en uiteindelike doelwitte.  Ons doelwitte dien gewoonlik die uiteindelike doel.  Jy het die doel om 'n toets te slaag, maar dit is nie die finale doel nie.  Jy het daardie doelwit sodat jy die klas kan slaag, sodat jy werk kan vind.  Sodat jy 'n gesin kan onderhou.  Sodat ... Wat is die laaste sodat?  Is dit jou eie geluk?  Is dit sodat jy gelukkig kan aftree?  Vir die Christen is dit om God te verheerlik.  Dit is die uiteindelike doel.  In alles wat ons doen.

Dit is die uiteindelike skat, en al ons skatte is niks in vergelyking met Hom nie.

Waarin investeer jy? Wat is werklik vir jou ‘n skat?  Dit gaan oor waar jou uiteindelike vertroue lê.  

Ons het almal skatte.  Dit behoort by mens wees. Selfs ons jong seun het skatte.  Hy heg baie waarde aan sy “lamby”.  'n Klein opgestopte lam wat hy gehad het sedert hy 'n baba was.  Hy gebruik dit om elke aand aand die slaap te raak.  As dit weg is, kan hy nie slaap nie.  Jy kan jouself voorstel hoe dit lyk.  En jy kan jouself voorstel hoe dit mettertyd begin lyk.  Dit is nie mot of roes nie, maar klein vuil handjies wat dit heeltyd vashou.  Daar is niks hiermee verkeerd nie, maar as hy al sy persoonlike geluk daaraan heg, dan sal dit eendag van hom weggeneem word.  `n Opgestopte speelding hou nie vir altyd nie.  En net so niks anders in hierdie wereld nie.  Slegs God.

“Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op aarde”. Eendag sal alles wat jy hier het, jou huis, jou motor, jou gesondheid, begin agteruitgaan soos my seun se lam.  As jy jou uiteindelike identiteit daarin vind, sal jy begin agteruitgaan, net soos die dinge waaraan jy vashou.

Ek wil julle almal iets vertel.  Dit mag dalk grof klink, maar ons moet hierdie werklikheid verstaan as ons regtig wil leef.  En ek wil lewe.  Ek wil weet wat belangrik is in die lewe. En die enigste manier waarop ons dit kan doen, is om dit in perspektief te plaas.  Ek en jy gaan sterf.  Enige oomblik.  Vir sommige is die dag nader as vir ander.  Maar die dag kom nader.  En ek sê dit nie om jou te ontmoedig nie.  Dit is net 'n absolute feit.  Lewe jy in die lig van daardie dag of leef jy om daardie dag te vermy?  Jy sien, God is alles of niks.  Die dood stroop ons van alles.  Elke verhouding, elke sent, elke promosie, elke toekomstige vakansie en planne. Sodat jy gedwing word òf om God alles te maak òf om Hom heeltemal te verwerp.

In die aangesig van die dood kom ons tot die besef van die heerlike werklikheid dat ons onsself moet afsterf om in Christus te leef.  As daar een ding is wat COVID ons weer geleer het, is dit dat die dood alles in perspektief plaas.  Dit stel die ewigheid skerp voor ons.  En as ons nie in Christus is nie, sal ons alles doen om aan hierdie lewe vas te hou.  Maar as Christene heg ons nie meer waarde aan ons eie lewe as aan God nie.

Let op dat ek nie gesê het dat jou aardse lewe nie kosbaar moet wees nie.  Maar dit moet nie groter waarde bo God hê nie.  Slegs wanneer ons God bo alles plaas, kry alle ander skatte, waarvan die lewe die grootste is, hul werklike waarde.

Die vraag is: "Bring jy die ewigheid in die hede, of leef jy bloot vir die hede?"  Leef jy slegs vir hierdie klein oomblik in tyd?  Waarin investeer jy?  Die liefde van jou hart sal die rigting van jou lewe bepaal.

Soos die teks vir ons sê: "maar maak vir julle skattte bymekaar in die die hemel, waar geen moet of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie."

Ek wil jou vandag 'n skat aanbied wat meer werd is as enige iets wat jy al ooit besit het of ooit sal besit. Jesus van Nasaret.  Die Seun van God.  Inderdaad, God self in die vlees!  Hy is joune.  Hy is ons deel en baie groot beloning.  En dit is nie net 'n toekomstige beloning nie, maar ook 'n huidige werklikheid.

Daarom verkondig ons ​​elke week Christus hier, sodat jou liefde vir Hom kan groei.  Sodat jy in Hom kan lewe en beweeg en jou wese in Hom kan wees.  As jou hart se grootste liefde of skat  God is, dan sal Hy jou lewensloop bepaal.  Jou lewe sal vol deugde van die koninkryk wees.  Oorvloedige vrugte.  Liefde.  Vreugde. Vrede.  Geduld.  Vriendelikheid.  Goedhartigheid. Selfbeheersing. Dan sal daar belonings soos vrede en tevredenheid wees.

Jy sien, Jesus is baie prakties.  Hy is 'n wyse belegger.  Die wysste wat nog ooit geleef het.  Geen finansiële adviseur sal jou aanraai om jou geld te plaas waar hy weet dat dit sal verdwyn nie.  Dus, sê Jesus, moenie allerhande rykdomme hier op aarde opgaar nie.  Waar dinge kan vergaan.  Dis nie die moeite werd nie.  Moenie dat jou lewe net gaan oor die genietinge van hierdie kortstondige lewe, terwyl die ewigheid voor ons lê nie!

Rig eerder jou optrede daarop om 'n verskil te maak in die rykdom van God se koninkryk, waar God regeer. Belê jou lewe in God en wat Hy doen.  Dit gee aan dit wat jy doen, ewige waarde.  Of jy nou 'n doek omruil, 'n brug bou, 'n pad regmaak, preek of die planeet bewaar. As ons Hom bo alles ag, sal ons ook gepaste waardering hê vir die dinge op aarde, omdat ons besef dat die Een wat ons grootste skat is, dit vir ons gemaak het.  En ons kan hierdie dinge ook gebruik om Hom te dien.  En op dié manier skat ons die dinge hoog, nie in hul eie belang nie, maar om Sy ontwil.

Jesus sê: “waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.” Soos Calvyn gesê het: “As eer as die hoogste waarde geag word, moet ambisie die mens geheel en al oorneem; indien geld, dan neem gierigheid die koninkryk oor;  as dit plesier is, dan sal die mens beslis ontaard in pure selfgenoegsaamheid. ”

Jesus gaan dan voort en gee nog 'n voorbeeld.

Is jou oë gesond?

“Die lamp van die liggaam is die oog.  As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees.  Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees.  As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!”

Sien jy die lig?  “... dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos” sê die apostel Johannes. “Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.”  (Joh. 3:19,21)

Waarop is jou geestesoë gefokus?  Op die lig? Skyn die lig van God na binne?  Of is dit gerig op die koninkryk van die duisternis?  Dit is nie verniet nie dat Paulus in Efesiërs bid vir: “... verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is”.  (Ef. 1:18)

Dit is iets wat God in jou moet doen, sodat jy duidelik kan sien wat belangrik is.  As die enigste ding waarna jy heeldag staar, vullis is, sal dit nie lank duur voordat jou hart verrot nie.  As dit waarna jy elke dag kyk mooi, goed, waar en heilig is, sal jou hart begin verander.  Jou hart word gevorm deur wat jy sien.

Waaraan kleef jou oë vas?  Wat in jou woon, het deur die oë ingekom.  Is jou oë vasgenael op films, TV-programme of sosiale media?  Is jou oë vasgenael op die nuus, die nuutste – en die beste – ontwikkelings van die wetenskap en die groot vordering van menslike eksperimente?  Waaraan is jou oë vasgekleef?  Is jou geestesoë gedurig besig om te dink aan die volgende drankie, die volgende dwelmmiddel of die goeie gevoel  wat pornografie jou gee?

Of sien jy daarna uit om die Woord te hoor, om die Woord te lees?  Hou Christus in jou geestesoë deur die loop van  die dag.  Hou jy vas aan alles wat waar, eerbaar, regverdig, rein, lieflik, loflik is, soos Paulus die kerk in Filippi beveel?  (Fil. 4:8)

Is jy op soek na wat alles uitstekend en prysenswaardig is?  Wat hou jy voor jou geestesoog?  Job sê: “ek het 'n verbond gesluit met my oë”.  As jou oog gesond is, sal jou hele liggaam vol lig wees.  Dan behoort jy aan die gemeenskap van die lig en is jy die lig van die wêreld. Die persoon wat na dinge kyk deur die oë van die koninkryk van die hemel, sien alles in sy regte waarde en verhouding.

Maar Hy gaan verder: “As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!”  As jy in die donker wandel en jy skakel jou flitslig aan, gee dit rigting aan jou lewe.  Jy sien waarheen jy gaan.  Jy ken die pad.  As die lig verdof het, of uitgaan, dan is jy in groot moeilikheid. As die oog verdof is of blind is vir die ewigheid, dan is jy in groot moeilikheid, my vriend.  Jy het kortsigtig geword.

Sommige besef nie eers die donkerheid in hulle nie.  Dit is die probleem van die godsdienstige leiers in Jesus se tyd.  Omdat hulle nie die lig ingelaat het nie, was hulle trots in hulle eie self-geregtigheid.  Hulle het gedink dat hulle die lig in hulle het!  Maar dit was donkerheid!  Jy sien, die lig van God moet in jou liggaam inkom.  Dit is nie van nature daar nie!  As die lig in jou donkherheid is, hoe groot is die donkerheid dan.

As jy in donkerheid wandel, kan jy jouself maklik mislei deur te dink dat jy beter is as wat jy is, want dit is heeltemal donker en jy kan nie sien wie jy is nie.  Dit is wanneer jy in werklike moeilikheid is, my vriend.  As jy vir jouself gelieg het.  Dit is ‘n ernstige aanklag as jy `n skynheilige is.

Vra dus aan God vir: “verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo...”  (Ef. 1:18,19)

Wie is jou meester?

Ons lê almal ons lewe af vir iets.  Almal van ons, vandat ons gebore is, begin sterf.  Ons gebruik ons ​​tyd, energie en hulpbronne in diens van iets of iemand.  Op die ou einde sal jy dien wat jy die meeste op prys stel.

“Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander liefhê, of hy sal die een aanhang en die ander verag.  Julle kan nie God en Mammon dien nie!”

Waarvoor leef jy?  Jesus of materiële goed?  As dit Jesus is, sal jy materiële goed gebruik om Jesus te dien.  As dit materiële goed is, sal jy Jesus gebruik om materiële goed te kry.  Veral geld is altyd op Jesus se radar.  Die grootste versoeking van rykdom is dat dit ons seker laat voel.  Dit laat ons veilig voel.  Die probleem is: vertrou jy meer op geld as op God?  Of miskien is jy die tipe wat sê: Ek vertrou God as dit kom by die Geestelike en geld as dit kom by die fisiese.  Geld laat ons voel asof ons 'n paar môres oor het in ons rekening.  Jesus sê egter nie dat ons nie verstandig voorsiening vir die toekoms moet maak nie, maar Hy sê dat ons nie ons hoop daarop moet plaas nie.

Stott merk op: "Agter die keuse tussen twee skatte en twee visies lê die nog meer basiese keuse van twee meesters.  Is God meester en die geld slaaf, of is die slaaf meester en is God net 'n middel?  Een van die mees valse leerstellings van die moderne kerk is die welvaartsevangelie.  Hier is die basiese reël: God sal ____ (jy vul die oop spasie in) vir jou doen, as jy net dit vir Hom doen. ”

Dit gebruik God om te kry wat ons wil hê.  En dit is goddeloos.  BOOS.  En 'n valse evangelie.  God sal nie probleme wegneem nie.  Nee, Hy sal deur hulle wys dat Hy getrou is!  Hy sal nie altyd pyn of siekte wegneem nie, maar sy heerlike genade sal jou in staat stel om dit te dra!   Dit is sy doel om mense heilig te maak.  Nie ryk nie.  Nie gemaklik nie.

Want as God meester is, val alles onder sy heerskappy en staan alles in sy diens.  En dit is waar die uiteindelike lewe is.   Want uiteindelik gee die een meester lewe, die ander lei tot die dood.  Een is 'n slawedrywer wat jou sal doodmaak, die ander is 'n eerbare meester wat jou sal laat floreer.

En let op die teks praat nie van werkgewers nie (jy kan  twee werksgeleenthede hê), maar oor slawe-eienaars.  Want al hierdie voorbeelde toon dat daar 'n antitese is.  Dit is teenoorgesteldes.  Dit is soos sonde of geregtigheid.  Goed of kwaad.  Jy kan nie tegelyk Hitler en Moeder Theresa wees nie.  Jy kan nie 'n Marxis en 'n kapitalis wees nie.  Jy kan nie 'n koninkryksburger en 'n burger van die wêreld wees nie.

Ons kan eenvoudig nie twee uiteindelike doelstellings of verwysingspunte hê waardeur ons die wêreld sien nie. Ons kan nie in twee wêreldbeskouings leef nie.  Dit is hoe die lewe is.  Natuurlik kan jy materiële goed gebruik, dit waardeer, goed gebruik – ter wille van God. Maar dan word jy nie daardeur beheer nie.  Jy sal nie angstig daaroor wees nie.

Aan die einde van die pad sal een meester sê: "Mooi so, goeie en getroue dienskneg.  Gaan in in die vreugde van jou heer.”  Aan die einde van die pad is daar, soos Petrus sê: “`n onverganglike en onbesmette en onverwelklike efenis kan kry, wat in die die hemele bewaar is vir ons.”  As jy geld dien, sal jy vashou aan alles hier en dit uiteindelik verloor.  As jy die ander dien, sal jy alles hier verloor en uiteindelik oneindig meer verkry.  Jesus kan ons nie `n duideliker keuse gee nie.

Dit is nie net 'n toekomstige belofte nie, maar die seëninge vloei oor in die hede, want, soos Hebreërs sê: “julle het gekom by die berg Sion, die hemelse Jerusalem.”  Vandag drink ons ​​al van die bron van lewe wat Christus is.  Nou is jy oppad na die ewigheid.

Uiteindelik kom dit neer op doelgerigtheid.  Dit is eintlik wat die Griekse woord vir “toegewyd” beteken.  Dit gaan nie daaroor om soveel aan die hemel te dink dat jy op aarde niks goed vind nie.  Nee, inteendeel!  As jy God bo alles liefhet en Hom as meester vrees, sal jy op hierdie aarde van veel meer waarde wees!  Jy is 'n slaaf van niemand behalwe Christus nie, daarom vrees jy nie die toekoms nie, vrees jy nie mense nie, en is jy nie bang dat jy nie genoeg sal hê om te eet nie.  Jy word vreesloos.  En hierdie wêreld het mense nodig wat die wêreld se moed het.  Wie se vrees om hul een meester, God, te mishaag, elke ander vrees oorwin!

Op hierdie manier sal jy 'n baie groter invloed op die wêreld rondom jou hê, omdat jy nie net vir jouself leef nie, maar vir iets veel groter.  Jy is nie besig om kinders groot te maak om slegs goeie burgers te wees nie.  Jy maak hulle groot om koninkryksburgers te wees. Profete, priesters en konings vir God almagtig.  In ons kerk gaan dit nie oor onsself nie, maar oor ander.  Dit gaan daaroor om skatte in die hemel op te gaar.  En daarom onderwerp ons alles wat ons het, aan Hom en Sy koninkryk.  Sodoende maak ons `n verskil, word ons 'n kultuurvormer, 'n leier in die samelewing as burger van die koninkryk van God, omdat jy elke argument en idee wat homself teen God opstel, vernietig.

Liewe Gemeente, God in Christus het ons alles  gegee!  Dit is die evangelie!  Daar is niks oor nie, niks meer waardevol vir God om te gee nie!  Jy hoef aan niks anders as aan Hom vas te hou nie, en as jy Hom het, het jy alles!  O God, maak ons oë oop om dit te sien!

Ten slotte:  Ek het gedink hier is 'n paar vrae wat jy vir jouself en julle vir mekaar later kan vra om jou hart te diagnoseer.  Vra die Heilige Gees om jou te oortuig en die oë van jou hart te verlig terwyl jy vir jouself en julle vir mekaar hierdie vrae vra.

1.  Geniet jy dit om te spog met jou motor, huis,       speelgoed, horlosie, klere, liggaam of gesin,         meer as om om na Jesus Christus te wys en in              Hom te roem?

2.  Wat beskerm en beveilig jy?  Ons openbaar ons skat deur dit wat ons beveilig en bewaar.  Is jy    in staat om aft e sien van jou geld?  Of jou tyd?                Is jy in staat en begeer jy om 'n dag of     oomblikke deur die week te neem om op te hou             om te werk, selfs al kos dit jou, om Hom te           aanbid – om te bid, Bybel te lees, te sing?  Is                 gesinstyd belangriker vir jou as om God te loof   op ’n Sondag?

3.  Is die meeste van wat jy in die lewe doen om       jouself of diegene wat jy liefhet, te verryk, of       dink jy bewustelik daaroor na hoe jy ook              diegene rondom jou kan verryk?

Mag die toegeneentheid van jou hart, die lig van die wêreld en jou Meester, Jesus Christus, die rigting van jou lewe bepaal.

Rykdom soek ek nie, of leë lof van mense,

U is my erfenis, nou en altyd;

U en U alleen, eerste in my hart,

Hoogste Koning van die hemel, U is my skat.

Amen.