Klassisse

Die VGKSA bestaan tans uit twee Klassisse: Noord en Suid.

Klassis Noord

Klassis Noord bestaan uit die groter Pretoria area gemeentes:

  • Mamelodi
  • Pretoria
  • Pretoria-Maranata
  • Soshanguve-Noord

Klassis Suid

Klassis Suid bestaan uit die ander gemeentes in ons kerkverband:

  • Johannesburg
  • Belhar
  • Kaapstad