Sinodes

Op hierdie bladsy vind u die afgelope klomp jare se sinode inligting, waaronder die onderskeie deputaatverslae en handelinge van die Sinodes.

Vorige Sinodes:

Sending Deputate: Mission Deputies

Aanhangsel: 

Cape Town 2008

Aanhangsel: 

Sinode Pretoria 2011

Ad-hoc Sinode Pretoria 2012

Sinode Bethal 2014

Aanhangsel: 

Sinode Soshanguve-Noord 2017

On this page you will find information regarding Synod 2017 of the Free Reformed Churches in South Africa, convened by the Free Reformed Church of Soshanguve-North from 7th August 2017 - 11th August 2017.