Sinodes

Op hierdie bladsy vind u die afgelope klomp jare se sinode inligting, waaronder die onderskeie deputaatverslae en handelinge van die Sinodes.

Sinodes:

Sending Deputate: Mission Deputies

Aanhangsel: 

Cape Town 2008

Aanhangsel: 

Sinode Pretoria 2011

Ad-hoc Sinode Pretoria 2012

Sinode Bethal 2014

Aanhangsel: 

Sinode Soshanguve-Noord 2017

On this page you will find information regarding Synod 2017 of the Free Reformed Churches in South Africa, convened by the Free Reformed Church of Soshanguve-North from 7th August 2017 - 11th August 2017.

Sinode Belhar 2021

On this page you will find information regarding Synod 2021 of the Free Reformed Churches in South Africa, convened by the Free Reformed Church of Belhar.

Hier vind u inligting oor die Sinode 2021 of the Vrye Gereformeerde Kerke in Suid Afrika, saamgeroep deur die VGK Belhar.

Aanhangsel: