Ons daaglikse brood as middel in die Koninkryk van God