Die diepgang van die eis van God in die sesde gebod