Christus laat ons by die nagmaal gedenk dat Sy dood ons lewe geword het