Op ons reis na God se ryk verkwik Christus ons met Homself as die Hemelse Brood