God versterk deur die doop ons geloof in Sy verbondsbeloftes