Christus het vir ons die lewe uit die dood teruggehaal