Petrus teken die ereposisie van Christus se uitverkore volk