Christus die Lewende gee aan sy gemeente vrymoedigheid om die Woord teen alle dreiging te spreek