Ons God is die enige God en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is