1 Thes 5 : 12-21 ’n Ampsdraer is instrument in die hande van die Heilige Gees