Sondag 45(2) : gebed is ‘n offer van die dankbare Christen