Sondag 42(2) : God se paradysinstelling leer ons om geestelik met die materiële om te gaan