Sondag 39 : deur middel van die vyfde gebod wil God ons wys maak tot die lewe.