Sondag 24 -1: goeie werke hoort by die onbetaalde posbeskrywing van die christen!