Sondag 22(1) ; ‘n alles-beheersende toekomsperspektief… vandag alreeds!