Jes 40 : 27-31 ; Die Skepper gee krag aan wie op Hom wag!