Die volk van die Here moet baie versigtig omgaan met die gawe van die Gees!