NGB Art 36 :In die hemel is die HEER, en Hy eers oor die heelal!