NGB Art 28 : Buite die kerk is daar geeen saligheid nie!