Rigters 3 : God se linkshandige regterhand bring Israel tot die regte offer