God loop met Samuel ‘n pad, sodat hy uiteindelik profeet van God se oorvloedige woord kan word