Christus deel skatte en gawes uit vanaf sy hemelse troon

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2016-05-05
Teks: 
Efésiërs 4 : 8-10
Preek Inhoud: 

PRETORIA & PRETORIA-MARANATA, 5 Mei 2016
AD, 19:00 (Hemelvaart)

Votum

Seën

Ps 24:1,2

Gebed

Skriflesing:
Efesiërs 4

Ps 68:6,7,8

Teks:
Efesiërs 4:8-10

Preek

Ps
68:9,15,16

Gebed

Geloofsbelydenis:
NGB art. 37

Sb 27:3-5     

Kollekte

Ps 97:1,7

Amen

Preek: Efesiërs 4:8-10

Sê nou maar
ons bereik ‘n situasie in Suid-Afrika dat die skatkis heeltemal leeg is.

Die
tesourie.

‘n Situasie
dat die president van die land so korrup is, dat hy dit reggekry het om met
kaderaanstellings so ver te kom dat hy vrye toegang het tot die staat se
skatkis.

En dat hy en
sy vennote hulleself goed gehelp het.

Dit is nie
moeilik nie om voor te stel dat dit ‘n impak sal hê op die lewe van al die
burgers van hierdie land.

Want daar
sal geen geld meer wees om noodsaaklike voorsieninge te finansier nie, daar sal
geen geld meer wees om buitelandse skulde en rekeninge te betaal nie.

Maar sê nou
maar daar sal dan ‘n persoon kom, ‘n minister van finansies byvoorbeeld, wat
geweldig bekwaam is, en wat deur ‘n baie deskundige beleid te volg dit regkry
om die land uit sy rommelstatus weer op te trek.

Sê nou maar
daar sal dan weer geld in die skatkis kom.

As dit goed
is, sal die man op die straat, al is dit nie van die een dag op die ander nie,
maar tog met verloop van tyd, as dit goed is sal die man op die straat dan wel
iets daarvan moet begin agterkom.

Die
positiewe resultate, die krediete, die meevallers sal met verloop van tyd
deurgesluis word na die gewone man op straat.

Ook al is
dit dalk makliker gesê as gedaan.

In Efesiërs
lees ons oor die hemelvaart van Christus.Die hemelvaart is die volgende stap in
sy verhoging, na sy opstanding uit die dood.

Die
hemelvaart was ‘n noodsaaklike stap, om vanuit sy nuwe posisie in staat te wees
om dit wat Hy verwerf het, nou aan soveel as moontlik mense te kan uitdeel.

Dit is
vandag hemelvaartsdag.

Vandag
herdenk ons hierdie wesentlike gebeurtenis in die heilsgeskiedenis.

Vanuit die
hoofstuk wat ons gelees het uit Efesiërs, staan ons stil by die aktualiteit
hiervan vir ons.

Tema: Christus deel skatte en gawes uit vanaf
sy hemelse troon

Ons kyk na:

 1. wat sy skatte en gawes is

 2. hoe Hy dit uitdeel

  1         Christus
  se skatte en gawes (buit)

  Mens kan ook
  die woord gebruik, wat ek in my inleiding genoem het:

  Christus
  deel sy krediete uit.

  Of: Christus,
  die hemelse Heerser, deel sy buit uit.

  Hoekom:
  buit?

  Gemeente, ek
  dink aan dit wat ons vanaand gesing het.

  Psalm 68:8
  (berymd): “U het omhoog gevaar vol eer; die kerker was u buit, o HEER, en gawes
  u beloning wat neerdaal op die mensekind”

  Of soos daar
  in die Bybel staan, Psalm 68:19: “U het opgeklim na die hoogte, U het
  gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense”

  Wat bedoel
  Psalm 68 eintlik hiermee?

  Mens moet
  hierby dink aan ‘n koning uit die oudheid wat terugkeer van die slagveld, waar
  hy die oorlog gewen het.

  Met sy
  terugkoms het hy ook die buit saamgevat wat hy verower het.

  En wanneer
  hy sy eie stad weer binnetrek, het hy sy buit onder die mense verdeel.

  Dit is
  hierdie beeld, van ‘n ou oorwinnende koning, wat Paulus in ons teks op Christus
  toepas.

  Christus het
  as’t ware ‘n oorwinningstog na die hemel gemaak.

  Hy het
  teruggekeer van die strydveld, dit was sy tyd op aarde.

  Hy het
  teruggekeer na die hemel as Oorwinnaar.

  En die buit
  wat Hy verwerf het, dit het Hy met Hom saamgeneem.

  En wat is
  die buit, wat hierdie koning verwerf het?

  Watter buit
  het Christus op aarde verwerf, wat Hy toe saamgevat het hemel toe?

  Die buit is
  vir ons welbekend: dit is die feit dat Christus die dood oorwin het.

  Dat Hy die
  ewige onverganklike lewe deur sy opstanding uit die dood verwerf het.

  As Seun van
  God het Hy neergedaal na die aarde, na die strydveld.

  Of soos
  Paulus skryf in vers 9:

  Hy het
  neergedaal in die onderste dele van die aarde.

  Met hierdie
  uitdrukking word nie net die graf waarin hy gelê het bedoel nie, maar breër,
  die hele aardse geweste.

  Vanuit
  hemelse perspektief gaan dit oor die hele aarde.

  Hier op
  aarde, die strydtoneel tussen die magte van die hemel en die magte van die hel,
  tussen goed en kwaad, op hierdie strydveld het Hy neergedaal.

  En soos ons
  weet, Hy het nie net na hierdie gebroke aarde gekom, hierdie geweste waar die
  sonde sy dodelike heerskappy uitoefen, om te stry nie, maar nog meer: Hy het
  selfs op die slagveld gesterf, en in sy sterwe is Hy selfs deur God die Vader
  verlaat, Hy het die hel meegemaak.

  Maar uit
  hierdie onpeilbare dieptes het Hy opgestaan.

  Hy het die
  oorwinning behaal.

  En die buit
  wat Hy verwerf het, is ongelooflik groot.

  Dit gaan oor
  die ewige onverganklike lewe.

  Hierdie buit
  het Hy saam teruggevat hemel toe.

  Vanaf daar
  gaan Hy dit uitdeel.

  Hierdie buit
  het natuurlik ‘n enorme invloed op onnoemlik veel dinge.

  En dit sal
  die aardbewoners begin agterkom.

  Paulus pas
  Psalm 68 dus toe op die triomf van Christus oor satan, oor die sonde en die
  dood.

  Sy triomf
  oor alle magte wat teen God in opstand gekom het.

  As
  Oorwinnaar het Christus teruggekeer na die hemel.

  In ons teks
  staan: bokant al die hemele.

  Volgens die
  ou Joodse wêreldbeeld was daar drie hemele.

  Die eerste
  hemel, dit was die lug met die wolke.

  Die tweede
  hemel, dit was die son, maan en sterre.

  En die derde
  hemel, dit was die woonplek van God.

  As Paulus
  hier skryf, bokant al die hemele, dan gebruik hy eintlik die oortreffende trap.

  Christus het
  plaas geneem op die hoogste troon, bo al die geskape werklikheid.

  Waar die
  hemel is, waar die troon is waar Christus sit, dit oorstyg ons begripsvermoë.

  Dit help nie
  om met ‘n ruimtetuig ligjare ver die ruimte in te vlieg om die troon te probeer
  opspoor nie.

  In daardie
  sin is dit ‘n ander dimensie.

  Die Bybel
  openbaar dat die hemel bo ons is.

  Vir ons
  hierbo, maar ook vir die mense in ander lande, al is dit aan die ander kant van
  die aarde, is dit ook bo hulle koppe.

  Die hemel is
  ‘n werklikheid wat ons verstand te bowe gaan, en wat ook ons taal te bowe gaan.

  Tog openbaar
  God dit wel in die Skrif in gewone taal.

  Dit is die
  wonder van die Bybel.

  Die Bybel,
  geskryf in gewone mensetaal, maar tog woorde van God, woorde oor sy hemelse
  heerlikheid, sy hemelse werklikheid.

  En soveel as
  wat Hy hieroor openbaar, soveel weet ons oor hierdie werklikheid.

  Christus het
  opgevaar na die hemel.

  As mens was
  sy reikwydte hier op aarde beperk.

  As mens was
  Hy nie alomteenwoordig nie.

  Maar nou Hy
  weer in die hemel is, kan Hy deur sy Gees orals teenwoordig wees. Daarom dat
  Jesus in Johannes 16:7 al vir sy dissipels gesê het: “Maar Ek sê julle die waarheid:
  Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die
  Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur”

  Christus het
  nou sy setel ingeneem as Koning oor hemel en aarde.

  Vanuit die
  hemel is Hy nou besig om sy buit te verdeel.

  Of, in terme
  van die voorbeeld wat ek in die inleiding genoem het:

  is Hy besig
  om krediete te verstrek.

  Of, soos die
  tema sê: Die hemelse Heerser, Jesus
  Christus, deel sy skatte en gawes uit.

  (Tema: Die
  hemelse Heerser, Jesus Christus, deel sy skatte en gawes uit

  Ons kyk na:

 1. wat sy skatte en gawes is)

 2. Hoe Hy dit uitdeel

  Die volgende
  vraag wat ons nou besig hou, is: hoe
  deel Christus eintlik sy buit, die krediete, sy hemelse skatte en gawes uit?

  Om vir ‘n
  oomblik terug te dink aan die voorbeeld uit die inleiding.

  Indien die
  minister van finansies dit sou regkry om die staatsuitgawes reg te ruk,
  internasionale vertroue te herstel, die land suksesvol weer uit sy rommelstatus
  uit te lei, hoe sal hy dan daarvoor sorg dat die man op die straat ook
  profiteer van die ekonomiese vooruitgang?

  Hopelik sal
  die burgers dit agterkom uit die feit dat paaie, infrastruktuur, en sulke dinge
  weer verbeter.

  Hopelik sal
  daar belastingverlagings deurgevoer kan word, of in elk geval nie verhogings
  nie.

  Maar of dit
  alles sal deursypel tot by die man in die straat, is dikwels maar die vraag.

   

  As ons nou
  wil weet hoe Christus sy skatte en gawes uitdeel, dan gee Paulus in Efesiërs 4
  vir ons duidelike aanwysings.

  In hierdie
  hoofstuk val die klem op die liggaam van Christus.

  Dit is die
  kerk.

  Christus
  stort sy hemelse gawes op sy kerk uit.

  Die begin
  daarvan was op Pinksterdag, toe Christus sy Heilige Gees, die Trooster, soos
  belowe, op die apostels uitgestort het.

  Hulle, die
  twaalf apostels, was die begin van die Nuwe Testamentiese kerk.

  Op die
  fondament van profete en apostels word die kerk gebou, op hulle getuienis.

  En nog
  steeds gaan Christus voort om sy buit, sy gawes, met sy kerk te deel.

  Die kerk is
  ‘n vestiging van  God se koninkryk in ‘n
  nog gebroke opstandige wêreld.

  In die kerk
  kry die nuwe, ewige, lewe al gestalte.

  In die kerk
  hoor mense die Evangelie, die goeie nuus van die opstanding uit die dood, en
  van die ewige lewe.

  Vanuit die
  kerk vloei strome van lewewekkende water.

  Die kerklede
  word toegerus, en soos hulle uitgaan die wêreld in, is hulle ligdraers.

  Die kerk het
  ‘n baie bevoorregte posisie.

  Die kerk het
  ook ‘n baie verantwoordelike taak gekry.

  Aan haar is
  die primêre opdrag gegee om die Evangelie uit te dra.

  Die hemelse
  skatte en gawes wat  Christus op sy kerk
  uitstort, die vind deur middel van die kerk hulle weg na die wêreld, na die
  mensheid toe.

  En dit is ‘n
  groot verantwoordelikheid.

  Besef u dit?

  Ons het die
  taak om die skatte uit te deel, om die goeie nuus bekend te maak.

  Ons het die
  taak om agter Christus aan ten stryde te trek teen die magte van die kwaad.

  Die wapens
  van ons veldtog is, soos Paulus in 2 Korinthiërs 10 skryf, nie vleeslik nie,
  nie materieel nie.

  Ons swaard
  is die Evangelie.

  Christus
  stuur ons in hierdie wêreld in om elke bolwerk wat hom verset teen God, te
  oorwin.

  Om elke
  skans, elke redenering, elke gedagtegang, wat mense teen die kennis van God
  opwerp, af te breek.

  Om elke
  bedinksel, elke wêreldbeeld krygsgevange te neem in gehoorsaamheid aan
  Christus.

  En ja, dit
  is nie net ‘n kwessie van dat jy mense oor die Evangelie moet inlig nie.

  As dit die
  enigste was, as die kerk bloot ‘n informatiewe taak gehad het, as die kerk
  bloot maar net Bybels kon uitdeel, dan was ons taak vinnig afgehandel.

  Om mense in
  te lig oor God, en oor Christus se opstanding uit die dood, en oor die
  opstanding uit die dood vir elkeen wat in Hom glo, om mense in te lig oor die
  heilsfeite, om mense te voorsien van ‘n Bybel, dit is nie so moeilik nie.

  Hierdie taak
  sou mens binne die bestek van een jaar dalk kon voltooi.

  Maar, die
  werklikheid is helaas, dat meer aan die hand is.

  Ons lewe in
  ‘n oorlogsgebied, die kerk moet stry teen die magte van die kwaad.

  Mense moet
  nie net ingelig word nie, maar ook moet alle misverstande, alle waanbeelde,
  alle persepsies, alle verduistering van verstand, dit alles moet opgeruim word.

  In die lig
  hiervan het die kerk ‘n haas onbegonne taak.

  Ons weet
  hier in Suid-Afrika maar al te goed hoe moeilik dit is om mense se persepsies
  te verander.

  Maar
  gelukkig is die Heilige Gees aan ons kant.

  As ons maar
  bereid is om onsself heeltemal hieraan toe te wy.

  As lid van
  die kerk, van die liggaam van Christus.

  Christus vra
  toewyding.

  Ons kan nie
  lyf wegsteek nie.

  Hoekom nie?

  Omdat die
  lewe van ander mense op die spel staan.

  Besef ons
  dit as kerk van Christus nog wel?

  Of is ons te
  veel met onsself besig?

  Besef ons
  nog ons primêre taak?

  Of is daar
  so baie interne ‘issues’, dat ons nie meer by hierdie taak uitkom nie?

  Die hemelse
  Heerser, Jesus Christus, deel sy skatte uit.

  In hierdie
  proses het Hy aan sy liggaam, die kerk, ‘n verantwoordelike taak gegee.

  Om hierdie
  taak effektief uit te kan voer, is daar eenheid nodig.

  Hiermee
  bedoel ek nie eenheid tussen alle moontlike denominasies op aarde nie.

  Dit is ‘n
  valse eenheid.

  Maar eenheid
  rondom die waarheid.

  Geloofseenheid.

  Skriftuurlike
  eenheid.

  Paulus wys
  op die belang hiervan in die verse wat volg op ons teks.

  Ons, is
  naamlik lede van die liggaam van Christus.

  Ons moet
  volwasse wees, in terme van kennis, in terme van eenheid.

  Paulus noem
  dit in vers 13: totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die
  kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man.

  Hierdie is
  beeldspraak, dit bedoel:

  Voordat jy
  as ‘n soldaat in Christus se leër kan stry, moet jy volwasse wees, jy moet ‘n
  volwasse sterk man wees, anders kan jy nie oorlog voer nie.

  Soldate in
  die leër is mos, as dit goed is, manne op die hoogtepunt van hulle liggaamlike
  krag.

  Ons behoort
  nie onmondig te wees nie, ons behoort nie die hele tyd heen en weer geslinger
  te word deur elke wind van lering nie (vers 14), of deur die bedrieëry van
  mense nie.

  Mense is
  slu.

  Selfs mense
  wat hulleself Christen noem, deur sluheid bring hulle die gelowiges op ‘n
  listige wyse tot dwaling, buig hulle hulle koers ongemerk af om ander saam te
  neem op hulle dwaalspoor.

  ‘n Soldaat
  van Christus moet sulke dinge kan optel.

  Hy moet nie
  die heeltyd heen en weer geslinger word nie.

  Hy moet nie
  staan en wonder watter rigting hy op moet gaan nie.

  Dit help nie
  jy sit al jou kragte in op die verkeerde front nie.

  Hoe dikwels
  gebeur dit nie in die kerk dat daar oor allerhande sake gestry, gestudeer,
  gedilibereer word, vir jare lank, sake wat altyd duidelik in die kerk was, word
  ineens op los skroewe geplaas.

  En so word
  alle kragte vir jare gemors, kragte wat eerder vir die kerk se primêre taak
  ingespan kon geword het.

  So is die
  duiwel op sluwe wyse besig om die kerk telkens van sy primêre taak af te lei.

  Met die
  gevolg dat die skatte nie uitgedeel word nie.

  Dat die
  skatte wat die kerk ontvang het, onder die stof beland.

  Dan roep
  Christus ons terug, dat ons omkeer, dat ons weer ons bekeer.

  Paulus het
  hierdie brief geskryf, onder andere aan die Efesiërs.

  Toe hy
  hierdie brief geskryf het, was die gemeente in Efese nog nie ‘n halwe eeu oud
  nie.

  Hy spoor die
  mense in Efese aan om nou vinnig volwasse te begin word.

  ‘n Gemeente
  moet deurgroei om volwasse te word.

  Om as
  gemeente ‘n eenheid te vorm.

  Om anders te
  wees as die wêreld rondom hulle.

  Om in hulle
  lewenswandel waardig te wees aan hulle hemelse roeping.

  Sleutelwoorde
  in hierdie opsig is dinge soos:

  Nederigheid.

  Sagmoedigheid.

  Lankmoedigheid.

  Gelduld.

  Selfbeheersing.

  Standvastigheid.

  Hierdie is
  woorde wat in die kerk nooit uit die mode mag raak nie.

  Aan die einde
  van hierdie hoofstuk noem Paulus nog ‘n paar konkrete dinge.

  Christus
  duld geen leuens in sy gemeente nie.

  Halwe
  waarhede is ook ‘n leuen.

  En toorn,
  die omgekeerde van lankmoedigheid.

  Die son mag
  nie ondergaan oor julle toorn nie.

  Moenie die
  duiwel ‘n vastrapplek in die gemeente gee nie.

  Bitterheid,
  woede, toorn, geskreeu, lastering, boosheid, dit moet uit julle middel geban
  word.

  Hierdie is
  woorde gerig aan die Efesiërs.

  Hulle is ook
  vir ons aktueel.

  Laat die
  positiewe in die kerk oorheers.

  Vriendelikheid,
  barmhartigheid, vergewingsgesindheid na mekaar toe, soos God in Christus ook u
  vergewing geskenk het.

  Kan u in
  liefde lewe met al u medegemeentelede?

  Kan u mekaar
  opreg in die oë kyk?

  Lê daar
  êrens ‘n wrok rond in die gemeente.

  Sorg dat dit
  opgeruim word.

  Sodat ons sy
  hemelse skatte en gawes nie verduister nie.

  Wie sy
  hemelse gawes verduister, staan ‘n sware straf te wagte.

  Laat dit
  nooit van ons gesê word nie, dat as gevolg van gebrek aan eenheid, gebrek aan
  daadkrag, gebrek aan bereidheid, gebrek aan standvastigheid, gebrek aan
  onderskeidingsvermoë, die rivier van hemelse gawes in die kerk doodgeloop het,
  en nie vandaar uit as ‘n lewewekkende stroom in die samelewing ingevloei het
  nie.

  Laat ons
  gewillige soldate wees, gewillige arbeiders in Christus se koninkryk.

  Gewillig en
  bereid, volwasse en verantwoordelik met die hemelse gawes wat oor ons
  uitgestort word.

  So mag ons
  medearbeiders wees, mag sy doel ook ons doel wees.

  Sy doel is,
  soos ons teks dit sê, om alles tot volheid te bring.

  Mens kan ook
  vertaal: sodat Hy alles sal vervul.

  Mens kan
  hier terugdink aan al God se beloftes in die Skrif.

  Beloftes dat
  Hy die verbond sal herstel.

  Tot en met
  die oudste belofte, die moederbelofte.

  Christus
  werk, saam met sy Vader, na die voltooing van alle dinge toe, die herskepping
  van alle dinge.

  Dit is sy
  buit, wat Hy met sy kerk deel.

  Ons mag
  medeburgers wees, ons sien uit na ‘n nuwe hemel en aarde.

  Amen.

Liturgie: 

(kyk in preek)