Jy kan nie ‘n Christen wees sonder goeie werke nie

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2016-11-20
Teks: 
Heidelbergse Kategismus (Sondag 1-52) 32
Preek Inhoud: 

PRETORIA-MARANATA, 20 November 2016 AD, 17:30

Votum

Seën

Ps 130:1,2
(2e beryming)

Gebed

Skriflesing:
Hebreërs 10:19-39

Ps 130:3,4
(2e beryming)

Teks:
Heidelbergse Kategismus Sondag 32

Preek

Ps 131:1-3

Gebed

Geloofsbelydenis
(sing)

Kollekte

Ps 25:4,6

Seën

Preek: Heidelbergse Kategismus Sondag 32

Daar was ‘n
keer ‘n baie ryk man, wat toe hy by ‘n stoplig stop, baie simpatie met ‘n
bedelaar gekry het, wat daar in die brandende son dag in dag uit staan en bedel
het. Hierdie ryk man het die bedelaar nie net ‘n paar rand gegee nie, maar
soveel dat hy nooit meer hoef te bedel nie. ‘n Maand later, toe die ryk man
weer by daardie stoplig stilhou, sien hy tot sy skok dat dieselfde bedelaar
weer daar staan en bedel. Dit het ook nie gelyk of daar aan sy uiterlik enige
verandering gekom het nie, inteendeel. Dis toe dat die ryk man besef dat ‘n
bedelaar se probleem veel groter is as net ‘n gebrek aan geld. Sy groot geskenk
aan die arm man het hom so lyk dit nie gehelp nie. Dit het hom eerder net nog
dieper in sy probleme van drank en dwelms ingehelp. Die ryk man het besef: geld
is nie vir hierdie bedelaar die antwoord nie. Hy moet opgeneem word in ‘n
kliniek of spesiale inrigting, waar hy onder streng maar liefdevolle
begeleiding van sy verslawings bevry kan word. En ook dit, al sou die ryk man
bereid wees om die kliniek se onkostes te betaal, sal eers dan ‘n kans hê om te
slaag, as die bedelaar self ook wil. As hy self bereid is om sy bestaan op
straat hiervoor in te ruil.

As hy self
insien dat hy op pad is na ‘n vroeë dood, as hy nie sy lewensstyl verander nie.
Ons kom nounou weer terug op hierdie voorbeeld.

Tema: Jy kan nie ‘n Christen wees sonder
goeie werke nie.

 1. Christus vernuwe jou

 2. Christus sorg dat jy ‘n positiewe
  uitstraling het

 3. Christus sorg dat jy nie verder
  weggly nie

 1. Christus vernuwe jou

  In die
  inleiding het dit oor ‘n bedelaar gegaan. In hierdie eerste punt gaan dit oor
  ons mense, in sonde verlore, oppad na die ewige dood. Sonder God se
  barmhartigheid is dit ons voorland. Ons is gedoem tot ‘n ewige straf.

  Maar daar
  was ‘n ryk man, God sy dank, wat ons ontmoet het. Hy het, skryf die Kategismus,
  ons gekoop met sy bloed. ‘n Onbeskryflike groot offer het Hy gebring om ons
  skuld af te koop. So het Hy ons vrygemaak. Danksy Hom is ons nie meer gedoem om
  bedelaars te wees nie. Tot ‘n bestaan waarin ons steeds verder afgly in
  verslawing en ellende, tot die dood, die ewige dood, volg nie. God sy dank. Christus
  sy dank!

  Maar, vir ‘n
  nuwe toekoms is daar nie net ‘n groot klomp geld nodig nie.

  Of, soos
  antw. 86 sê: dit is nie net nodig dat Christus ons met sy bloed gekoop het nie.
  Daar is meer nodig. Wat is nog nodig? Hier staan: Christus het ons nie net met
  sy bloed gekoop nie, maar deur sy Heilige Gees vernuwe Hy ons ook tot sy
  ewebeeld.

  Vir ‘n nuwe
  lewe het ons dus meer nodig as sy bloed, ons het ook sy Gees nodig.

  Christus
  koop ons nie net vry nie, Hy vernuwe ons ook deur sy Gees.

  Sy Gees maak
  dit moontlik om ‘n nuwe, ‘n ander, ‘n beter lewe te begin lei.

  Soos Paulus
  in 1 Korinthiërs 6:20 skryf: “Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in
  julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.”

  Christus het
  ons nie net duur gekoop nie. Hy vernuwe ons ook.

  Omdat die
  Gees van Christus, die Heilige Gees in ons kom woon het.

  In die tweede
  punt gaan ons dieper in op hierdie nuwe lewe.

 2. Christus sorg dat jy ‘n positiewe
  uitstraling het

  Om ‘n
  positiewe uitstraling te kan hê, is dit belangrik dat jy jouself liefhet.

  Ek bedoel
  dit in Bybelse sin. Jesus sê byvoorbeeld oor die tweede tafel van die wet: Jy
  moet jou naaste liefhê soos jouself. Wat Hy met hierdie woorde bedoel is
  natuurlik dat jy jou naaste baie lief moet hê. Jy moet baie vir jou naaste
  oorhê. En dus bedoel die Here Jesus ook, dis die ander kant van die muntstuk:
  jy moet ook jouself liefhê. Jy moet ook vir jouself goed sorg.

  Dit is nie
  iets wat in kompetisie is met die liefde vir jou naaste nie. Dit is die
  noodaaklike begin. ‘n Bedelaar, wat aan drank en dwelms verslaaf is, het ‘n
  negatiewe selfbeeld. Maar, omdat Christus ons vernuwe, omdat sy Gees in ons
  woon, sorg Hy dat ons ‘n positiewe uitstraling begin kry.

  Hy sorg dat
  ons goeie werke begin doen. Goeie werke mag nie agterweë bly nie. Nie as
  betaling vir die skuld nie. Christus het reeds betaal.

  Maar omdat
  die Gees in ons woon, kan en mag goeie werke nie uitbly nie.

  En so kry
  ons, wat gedoem was tot die ewige dood, ‘n nuwe uitstraling.

  Ons het geen
  uitstraling gehad nie, ons verdoemenis en uitsigloosheid het van ons gesigte
  afgestraal, soos die doelloosheid en slegte selfbeeld van ‘n bedelaar se gesig
  af te lese is. Maar Christus gee ons ‘n nuwe uitstraling.

  Ons leer
  weer om onsself lief te hê. Om nie skaam vir onsself te wees, soos ‘n bedelaar
  nie. Dit is, broer en suster, die gevolg van die werk van die Gees.

  Die
  Kategismus sê: uit die vrugte is ons seker van ons geloof.

  Vrugte,
  daarmee word bedoel: goeie werke.

  Dinge wat
  ons nie gedog het ons sou kon doen nie. So word jou selfvertroue weer herstel,
  jou eiewaarde.  So kry jy weer
  uitstraling! Jy begin jouself weer lief te kry, want jy besef dat God jou
  liefhet. Soms sê mense: jou sit lekker in jou vel. As Christene kan ons veel
  meer as dit sê: Ons kan sê dat ons vervul is met die Heilige Gees! Dit is
  soveel meer en soveel ryker as om net self lekker in jou vel te sit. Die Gees gee
  jou ‘n positiewe uitstraling.

  Dit kan nie
  uitbly nie. Dit mag ook nie uitbly nie.

  Antwoord 86
  noem ten slotte: sodat ons “deur ons godvresende lewe ons naaste ook vir
  Christus kan wen.”

  Wat hiermee
  bedoel word, is helder en duidelik, neem ek aan. Dit sou abnormaal wees, dat,
  nadat Christus so veel aan ons gedoen het, dat daar niks aan die buitekant
  sigbaar sou wees nie. Dan sou ons soos die bedelaar wees, wat ‘n groot klomp
  geld van ‘n ryk man gekry het, maar wat dit nie gebruik om sy lewe te verbeter
  nie, net om nog meer drank te kan koop.

  Christus het
  soveel in ons belê. Nie eers goud of silwer nie, maar sy eie bloed. En ook sy
  Gees woon in ons. Dus het Hy alle reg daarop om van ons ‘n positiewe
  uitstraling te verwag. Dat ons deur ons Godvresende lewenswandel ons naaste vir
  Christus wen. Goeie werke kan en mag nie uitbly nie. Nogmaals, nie om krediet
  by God te verdien nie. Dis reeds in orde. Maar omdat goeie werke die
  noodsaaklike gevolg is van ‘n lewe met Christus. Dit kan gewoon nie anders nie.
  Hieraan kan u uself toets.

  Het u
  uitstraling? U is gered uit die ellende, sonder enige verdienste van u kant. Maar
  het u nou ook die daarby passende uitstraling?

  Vraag 86 vra
  die vraag hoekom ons eintlik nog goeie werk moet doen.

  Ons kom weer
  terug by die voorbeeld van die bedelaar. Goeie werke vir hom sou wees dat hy
  die moontlikhede wat hom aangereik word, ook aangryp en gebruik. Dat hy die
  helpende hand vat, wat hom sal lei na ‘n normale, stabiele, gesonde lewe, vry
  van verslawings. As hy dit doen, sal dit nie onopgemerk bly vir ander bedelaars
  nie. Dit sal oor en oor duidelik vir hulle wees, dat hy daadwerklik besig is om
  uit sy ellende op te kruip.

  Sodanig dat
  hulle jaloers sal word. Ook op soek sal gaan na hierdie ryk man, wat nie net
  geld gee nie, maar die pad wys na ‘n kliniek, waar hulle gerehabiliteer kan
  word.

  Gemeente,
  dis wat dit beteken om ons naaste vir Christus te wen.

  Jesus sê in
  Mattheüs 5:16 “Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie
  werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”

  Paulus sê
  dieselfde in Romeine 14:18 “Want hy wat Christus hierin dien, is aan God
  welgevallig en by die mense geag.”

  By die mense
  geag wees, dit is die gevolg van ‘n positiewe uitstraling.

  Hulle sal,
  danksy jou lewenswyse, jou hemelse Vader verheerlik.

  Dit bring
  ons by die derde punt:

   

 3. Christus sorg dat jy nie verder
  weggly nie

  Jy kan nie
  ‘n Christen wees sonder goeie werke nie. Deur sy Gees stel Christus jou in
  staat om goeie werke te doen. En nou is die oproep aan jou om dan ook aktief te
  raak. Want kyk, ‘n mens is nie net ‘n objek, ‘n robot nie.

  Die ryk man
  kon ook, toe hy by die stoplig stilgehou het, nie ‘n bedelaar langs die pad
  gesien het nie, maar ‘n uitgebrande ou skedonk van ‘n motorkar. En die ryk man
  kon by homself gedink het.

  As ek
  hierdie ou skedonk saamvat huistoe, dit restoureer, dan sal dit weer waardevol
  kan wees. Dan sal dit dalk selfs as ‘n troukar kan dien. En so gesê, so gedaan.
  Maar gemeente, by ‘n bedelaar, wat ook ‘n mens is, werk dit anders. ‘n Mens
  moet self ook sy medewerking verleen. So is mense deur God geskape, met ‘n eie
  verantwoordelikheid. En dit is waaroor dit veral in vraag en antwoord 87 gaan. As
  die mens net ‘n ding was, soos ‘n motorkar, dan was dit nie nodig dat v/a 87 in
  die Kategismus gestaan het nie. Dan sou iemand wat in die kerk die vergewing
  deur Christus se bloed ontvang het, en ook nog die Heilige Gees, outomaties en
  vanself die goeie rigting in beweeg. Maar dis nie hoe dit werk nie. God wil dat
  jy self ook vir Hom kies. Hy het vir
  jou gekies, dit blyk uit alles. Maar nou verwag Hy jou antwoord. Hy verwag dat jy ook ja
  sê vir Hom, en vir die nuwe lewe.

  Dink maar
  aan hoe Josua die volk Israel voor die keuse gestel het:

  Kies dan
  vandag! Vrees die HERE en dien Hom opreg en trou.

  Maar as dit
  verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies dan vandag, wie julle wil
  dien: òf die afgode van julle vaders, òf die afgode van die Amoriete, maar ek
  en my huis, ons sal die HERE dien! (Jos 24:15)

  God wil dat
  u self vir Hom kies. Daarom hou ek aan u dieselfde klemmende keuse voor, as
  Josua aan die volk Israel:

  Kies vandag
  vir die HERE, kies bewus vir Hom!

  Gemeente,
  weet u wat vir die HERE die ergste is? As Hy so baie in mense belê het, as Hy
  so baie vir mense gedoen het, maar dit lyk asof dit geen uitwerking gehad het
  nie. Of nog erger, as dit selfs ‘n omgekeerde uitwerking het. Dink weer aan die
  ryk man wat die bedelaar uit sy ellende en skulde wou help. Toe hy hom ‘n paar
  weke later weer ontmoet, het niks verander nie. Die situasie was selfs nog
  erger! Met al die geld wat die bedelaar gekry het, kon hy nog veel meer drank
  en dwelms koop!

  Hierdie
  keersyde is dus ‘n reële werklikheid, gemeente. Die Kategismus vra die vraag: Kan
  die mense dan gered word, wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en
  hulle nie tot God bekeer nie? En die antwoord is dan glashelder: Nee, glad nie.
  Christus wil nie dat ons verder weggly nie.

  U kan uself
  goed voorstel dat die hulp van die ryk man aan die bedelaar ‘n omgekeerde
  uitwerking sal hê, as die bedelaar nie self bereid is om te verander nie.

  Dan nou, kan
  u uself voorstel dat ‘n kerklid wat nie bereid is om te breek met sy ou mens,
  met sy ou gewoontes wat hoort by ‘n bedelaarsbestaan en nie by die nuwe lewe
  uit die Gees nie, kan u uself voorstel dat so ‘n persoon veel gevaarliker is as
  iemand wat goddeloos lewe, maar buite die kerk?

  Laat ons
  elkeen in vrees en bewing voor God weer hierdie keuse maak.

  Kies vandag,
  kies vir die lewe wat die Gees in jou werk. Jy kan en mag nie met jou ou lewe
  aangaan nie. Dan sal jy die koninkryk van God nie sien of beërf nie. Daar moet ‘n nuwe lewe op gang kom. Ons wat
  in die kerk opgegroei het, laat ons besef dat enkel kerklid wees ons nie gaan
  red nie.

  Jou ou mens moet gekruisig word. Jy kan nie ‘n
  Christen wees sonder goeie werke nie. Wie by Christus hoort, KAN NIE dieselfde
  bly nie.

  En julle
  hoort by Christus. Dis die blye Evangelie. God het eers vir u gekies.

  U is op sy
  Seun ingeplant. U kan vrugte dra. U kan goeie werke doen.

  En wat vra
  die HERE nou van jou?

  Dit: wees
  bereid om te verander! Met jou ou mens kom jy nie in die hemel nie. Paulus
  skryf dit baie mooi en indringend in Romeine 6:13:

  “moenie
  julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid
  nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode
  lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van
  God.” Moenie jou lede – jou hande – gebruik om dinge te doen wat Christus verbied
  nie. Moenie jou lede – jou voete – gebruik om êrens heen te gaan waar Christus
  jou nie sal wil vind nie. Moenie jou lede – jou oë – gebruik om na dinge te kyk
  wat jou nuwe lewe besoedel nie.

  Moenie jou
  lede – jou ore – gebruik om na dinge te luister wat jou nuwe lewe benadeel nie.

  En so kan ek
  aangaan.

  In antwoord
  87 word ‘n aantal tipiese sondare genoem.

  Onkuise,
  afgodedienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower ...

  Voorbeelde
  van oortreders van bepaalde gebooie van God. Ookal vind ons in hierdie rytjie
  name van sondaars sommige gebooie nie terug nie, dink byvoorbeeld aan die 3e,
  4e en 5e gbod.  Die bedoeling is
  duidelik.

  Die hele wet
  is hier ter sprake. U word opgeroep tot ‘n lewe volgens al God se gebooie. U
  word opgeroep om nie verder af te gly, noudat u deur Christus gehelp is nie. U
  word opgeroep om ‘n positiewe uitstraling te hê.

  Oor ‘n
  positiewe uitstraling handel die rytjie woorde wat ons in Galasiërs 5 vind:

  “Maar die
  vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid,
  goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die
  wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en
  begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees
  wandel.” (Gal 5: 22-25)

  Binnekort
  sal u ‘n kategismuspreek hoor wat spesifiek oor goeie werke handel. Dan mag ons
  hierdie nuwe lewe, hierdie positiewe uitstraling deur die Gees, nog verder
  ondersoek. In elk geval is dit dus duidelik dat God se gebooie ‘n prominente
  plek in die nuwe lewe inneem.

  Goeie werke
  as ons offer van dankbaarheid. God se gebooie wys die rigting, hoe om ons lewe
  as dankbaarheidsoffer vorm te gee. God maak dit self moontlik. En nou roep Hy u
  daartoe op.

  Dink aan hoe
  Hy ons oproep in 1 Petrus 2:5 “laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n
  geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan
  God welgevallig is deur Jesus Christus.”

  Broer,
  suster, Christus wil allermins dat u, noudat Hy u opgehef het, dat u weer teruggly,
  of dalk nog erger. Wees ook self bedag daarop, want dit kan gebeur! Die Heilige
  Gees waarsku ons in Hebreërs 10: “As iemand die wet van Moses verwerp het,
  sterf hy sonder ontferming op die getuienis van twee of drie; hoeveel swaarder
  straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed
  van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade
  gesmaad het?”

  Laat ons die
  Gees van genade se werk in ons nie gering skat nie.

  Soos ons
  hier in die kerk sit, weet ons wat reg is, ons weet wat die regte koers, die
  regte pad is. As jy desondanks kies om soos die wêreld te lewe, wat die Gees
  nie het nie, hoeveel swaarder straf sal jy nie ontvang nie.

  Inderdaad,
  ‘n baie swaarder straf.

  Wat hier in
  Hebreërs staan, kan en moet ons ook toepas op ons gemeente Pretoria-Maranata. Jou
  kerklidmaatskap, die verbond, gaan jou nie outomaties in die hemel bring nie. Daar
  wag ‘n swaarder straf vir hulle wat, hoewel gewaarsku, aangaan in ‘n verkeerde
  rigting. Broer, suster, as jou ouderling, of die predikant, of watter
  gemeentelid ook, jou daarop attent maak, dat jy die onderlinge byeenkomste,
  soos daar in 25 staan, nie moet versuim nie. Of as jy daarop gewys word dat jy
  oorweldig mag word deur te veel drank nie. Of as jy daarop gewys word dat jy
  nie soos die wêreld maak nie saak watter gebod mag oortree nie, en jy gaan tog
  daarmee aan, hoeveel swaarder straf wag daar dan nie vir jou nie. Liewe broer
  en suster, ek is ernstig, hierdie is nie net leë waarskuwings vanaf die
  preekstoel nie.

  Moenie sy
  werk in jou afrem nie. Moenie dit blus nie.

  Hy maak dit
  moontlik dat jy ‘n positiewe uitstraling het. Sorg dat jy dit het.

  Bewaar jou
  daarvoor dat die kerk as gevolg van jou optrede ‘n slegte naam kry. Bewaar jou
  daarvoor dat die Heer van die kerk deur jou optrede gesmaad word.

  Vandag, in
  die twee dienste, het die Gees weer voortgegaan om te bou, aan sy Geestelike
  huis. Laat jou gewillig invoeg, nie as ‘n dooie steen nie, maar soos ‘n lewende
  steen. Jy kan nie aan Christus en sy kerk behoort sonder goeie werke nie.

  Christus
  vernuwe jou. Laat jouself vernuwe.

  Christus gee
  jou ‘n nuwe uitstraling. Wys dit nou ook self.

  Christus
  keer jou dat jy weer teruggly. Hou asseblief net sy hand vas.

  Amen.

Liturgie: 

(kyk in preek)